Karlshamn

Schweden Splitt överklagar byggstoppet

Schweden Splitt överklagar nu beslutet att stoppa ett nytt handelscentrum i Västerport i Karlshamn. Länsstyrelsen i Skåne har sagt nej på felaktig grund, anser vd:n Gunnar Tonnvik, som överklagar ärendet till miljödomstolen i Växjö.

Tanken var att Schweden Splitt skulle förbereda marken för det nya centrumet genom att spränga bort berget som ligger bara några hundra meter från Karlshamns centrum.

Slår tillbaka
Länsstyrelsen i Skåne ansåg att bullret skulle bli för störande för de närboende, och för barn och personal på Sternöskolan 350 meter bort.

 Men Schweden Splitts vd Gunnar Tonnvik slår tillbaka. Han har själv köpt hus i området och han upplever inte bullret vid sin fastighet som störande.

– Ja alltså det här bullrar ju mindre trafiken jag har som går förbi utanför Vekerumsvägen.

Miljödomstolen avgör
Dessutom är beslutet fattat på delvis felaktig grund, anser han, eftersom länsstyrelsen inte tagit hänsyn till att markberedningen kommer att utföras i etapper, och det är inte förrän det avslutande och åttonde året bullret kommer att komma riktigt nära bebyggelse.

Länsstyrelsen i Skåne vill inte kommentera Gunnar Tonnviks påstående, utan säger att man prövat ärendet enligt miljöbalken och att det nu är Miljödomstolen i Växjö som får avgöra.

Öppenhet positivt
Men Tonnvik är positiv och tror på ett ja i slutändan, och han hoppas att motståndet så småningom kommer att minska.

– Jag tror personligen på att det är viktigt att man informerar om det som sker och att man är öppen om vad man håller på med, det brukar ha en positiv inverkan på relationen mellan närboende och verksamhetsutövare.

Carina Melin
carina.melin@sverigesradio.se

Läs mer om Schweden Splitt här: