Karlskrona

Kommunen köpte järnvägstunneln för 50 000

Nu är Karlskrona kommun ägare till den gamla järnvägstunneln under Storgorget. Det efter att kommunen har köpt den av Fortifikationsverket för 50 000 kronor.

Vad kommunen ska göra med tunneln är inte klart men Ola Robertsson, mark- och exploateringschef i kommunen, säger till Blekingeposten att det finns det planer på att försöka ljussätta tunneln på ett trevligt sätt.

Karlskrona kommun köpte samtidigt en rad andra fastigheter för totalt 700 000 kronor.

I paketet ingår bland annat den gamla läderfabriken i Fredriksdal i Nättraby, som kommunen vill bygga om till skola. Även några mindre fastigheter på Tjurkö och Hasslö ingick enligt tidningen i affären.