Sölvesborg

Fler äldre får ingen medicin

Antalet missar med läkemedel på äldreboenden ökar i Sölvesborg. Det handlar om att personalen glömmer eller missar att ge medicin till den äldre.

2011 rapporterades 131 misstag och förra året 151 stycken.  

– Vi har riktlinjer och rutiner för att upptäcka fel. Men den mänskliga faktorn spelar alltid in, säger Lena Sällström-Olsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska.