Människor räddas av trefältsväg

Varje år sparas ett par människoliv och fem människor undgår att bli svårt skadade tack vare trefältsvägen på E 22-an genom Blekinge. 

Erik Norrgård som är trafiksäkerhetsanalytiker på Vägverket sydöst i Jönköping är mycket nöjd med resultatet i Blekinge.

Antalet dödsolyckor har minskat kraftigt sedan den så kallade trefältsvägen på E 22-an började införas 1998 på sträckan Mörrum - Trensum.

Under de tre senaste åren har långa sträckor försetts med vajerräcken.

Idag finns 3-fältsväg mellan Stensnäs och Lösen.

Att vajerräckena fyller en funktion visar olycksstatistiken och statistiken över antalet reparationer.

I fjol fick Vägverket reparera vajerräcket vid ett 80-tal tillfällen.