"Bättre vård i kooperativt boende"

Vården av de äldre kan bli bättre och mer personlig i ett kooperativt äldreboende. Det tror den grupp anställda inom äldreomsorgen i Karlshamn som nu planerar att starta eget.

– Jag tror vi kan erbjuda en fin vård tack vare att vi står för hela kedjan, från inköp till matlagning, säger Patrik Johansson, som i dag arbetar inom hemtjänsten i Karlshamn.

När planerna på ett kooperativt äldreboende kan bli verklighet är ännu inte klart. Den första kontakten har precis tagits med politikerna i omsorgsnämnden i Karlshamn.