Räddningstjänsten skär ner på vikarierna

Nu ställs räddningstjänsten i östra Blekinge inför den första av en mängd besparingar.

Under semesterperioden i år minskas bemanningen från 13 till 12 man.

Det innebär att vikariebehovet under den perioden minskar med fyra personer vilket motsvarar 64 arbetsveckor.

Senare i vår kommer ytterligare besparingar att presenteras.