Skogsvårdsstyrelsen rekommenderar östeuropeiska granar

Skogsvårdsstyrelsen kommer även i fortsättningen att rekommendera skogsägare att plantera gran som kommer från Polen och Vitryssland.

Det säger skogsskötselspecialisten på Skogsvårdsstyrelsen, Gunnar Isaksson. Och det trots att många skogsägare är skeptiska till granar från Östeuropa eftersom många blåste av i stormen.

De polska och vitryska granar som planteras är något mer snabbväxande än svenska granar och får då bredare årsringar men sämre hållfasthet i stammen.

Om en gran riskerar blåsa av på mitten beror till stor del på hur tätt granarna står i ett bestånd, säger Gunnar Isaksson.

Också polska och vitryska granar får täta årsringar om de står tätt.

Men om granbeståndet gallras hårt växer de snabbare och blir sprödare.

Och det gäller både svenska och östeuropeiska granar, säger han. Därför bör man inte gallra så hårt.

- Vi kommer att fortsätta att rekommendera polska och vitryska granar vid plantering eftersom dessa plantor tål frosten bättre än svenska granar, säger Gunnar Isaksson.