Protestbrev till försvarsministern

Kommunstyrelsens socialdemokratiske ordförande i Karlskrona, Mats Johansson, protesterar mot försvarets planer på att behålla 110 anställda vid Muskövarvet.

I ett brev till försvarsminister Leni Björklund så skriver han att han har fått signaler om att man planerar att flytta en hel del verksamhet från Karlskrona.

”Om så sker så kommer Karlskrona inte längre att utgöra den starka stödjepunkt som avsågs i försvarsbeslutet” skriver Mats Johansson.

Han skriver vidare att han förutsätter att de beslut som riksdag och regering har fattat kommer att följas.