"Kallbadhus bör ligga vid Väggabadet"

Nu intensifieras planerna på ett kallbadhus i Karlshamn.

Arbetsgruppen vill att kallbadhuset byggs i närheten av det befintliga Väggabadet, och nu vill gruppen veta om det är en möjlig placering.

Det är oklart när ett kallbadhus i Karlshamn kan stå klart.

Förutom markfrågan återstår viss del av finaniseringen att lösa.