17 miljarder kronor blåste bort

Stormen i januari skadade skog till ett värde av 17 miljarder kronor.

Det visar flyginventeringar som Skogsvårdsorganisationen har gjort i Götaland.

Nästan 70 miljoner kubikmeter skog skadades i stormen. Av all den stormfällda skogen är 82 procent gran och 18 procent tall.