Butiker i Blekinge sämst på att kolla leg

Endast en av tio kassörskor i Blekinge begär att få se legitimation när ungdomar vill köpa cigaretter

Det gör Blekinges kassapersonal till de sämsta i landet när det gäller att följa lagen om 18-årsgräns vid köp av cigaretter.

Det visar en studie som gjorts av bland andra Svensk Dagligvaruhandel och Statens folkhälsoinstitut.

I hela landet är det fyra av tio butiker som missar att be om legitimation när minderåriga försöker köpa cigaretter.

Under en tvåveckorsperiod undersöktes 900 butiker genom att unga försökspersoner utan att visa legitimation bad om att köpa cigaretter.

Det visade sig att det fanns stora skillnader mellan olika delar av landet. I Blekinge frågade endast 12 procent av kassapersonalen efter legitimation. I Uppsala var motsvarande siffra 69 procent.