Sågverksindustrin negativ till besprutning

Sågverksindustrin vill inte att den stormfällda skogen ska besprutas med gift för att hejda insektsangrepp.

- Giftbesprutningen försvårar sågverkens hantering av virket och utgör en fara för miljön, säger skogsskötselspecialisten Gunnar Isaksson på skogsvårdsstyrelsen i Kristianstad.

Besprutningen skyddar bara mot insektsangrepp och inte mot torksprickor eller svampangrepp.

För sågverken är det nödvändigt att bevattna virket för att det inte ska spricka.

Giftbesprutningen gör det mycket besvärligare för sågverken när man ska bevattna virket, säger Gunnar Isaksson.

En vattenbegjutning medför risk för att gifterna sprids till grundvatten och vattendrag.

Bark som giftbesprutats måste dessutom tas om hand på ett speciellt sätt.

Gifterna innebär också en fara för dem som arbetar med det besprutade timret, säger Gunnar Isaksson.