Blekinge

Biskop skickar brev om kyrklig skolavslutning

Biskopen i Lunds stift, Antje Jackelén, ger sig in i diskussionen om skolavslutningar i kyrkan. Hon har skickat ut riktlinjer till församlingarna. Och hon skriver att när det gäller skolavslutning i kyrkan finns nog ett större utrymme i lagtexten än vad som avspeglats i debatten.

Hon vill också lyfta fram möjligheten att upplåta kyrkan till avslutning utan kyrklig ceremoni om skolan har det önskemålet.

– Det finns många goda exempel på förtroendefulla samarbeten mellan skolan och kyrkan runtom i stiftet. Det ska vi inspireras av. Samtidigt noterar jag att det finns en osäkerhet - både från skolans och från kyrkans sida - som inte blir mindre av frågans stora allmänintresse, säger biskop Antje.