Kommundirektör frias

Högsta rättsliga instans, Regeringsrätten, har nu slagit fast att Sölvesborgs kommundirektör Östen Mandelholms bisyssla som styrelseordförande i Sölvesborg-Mjällby Sparbank inte är förtroendeskadlig. Därmed får en närmare tre år lång process sitt slut.

Det var våren 2002 som diskussionen om Östen Mandelholms dubbla roller tog fart.

Ärendet behandlades i kommunstyrelsen, där man kom fram till att kommundirektörens bisyssla inte är företroendeskadlig.

Beslutet överklagades omgående av en ledamot i kommunstyrelsen som ansåg att beslutsunderlaget varit britsfällligt och inte tagits fram i enlighet med lagen om offentlig anställning.

Ärendet har sedan dess vandrat i alla instanser upp till regeringsrätten.

Såväl länsrätten som kammarrätten har gjort bedömningen att det inte skett några felaktigheter i samband med kommunstyrelsens hantering av ärendet.

Även regeringsrätten går på samma linje när man nu tagit beslut om att inte bevilja prövningstillstånd i målet.