Kunderna kommer att få bekosta säkrare elledningar

När Sydkraft nu ska bygga säkrare elledningar är det kunderna som får betala.

Enligt Kurt Lindqvist, som är stabchef på Sydkraft nät, kommer nätavgifterna höjas.

På vissa områden kommer de säkrare näten att kosta mellan 30 och 50 000 kronor per kund. Det är de områden där det är glest mellan kunderna och där behövs stora investeringar för att bygga de nya elledningar.

- Sydkraft har tidigare lovat oförändrade nätpriser, men orkanen gör nu att nätavgifterna kommer att öka, säger Kurt Lindqvist.

Han tror att det kommer att handla om mellan fem och tio procent prishöjning.