Extrastöd till drabbade skogsägare

För att ersätta de skogsägare som drabbats av stormen i sydsverige presenterade regeringen och samarbetspartierna på fredagen en rad åtgärder.

Bland annat ska skogsägarna få ett särskilt stöd på 400 miljoner kronor för 2005 och 2006, troligen genom en skattereduktion.

En halv miljard kronor ska avsättas till stöd för att lagra det stormfällda virket, och dieselskatten för skogsmaskiner i det berörda området ska sänkas, preliminärt från och med årsskiftet till och med den 31 december 2006.