Liten risk för gasläckor i Blekinge

Det finns ingen risk i Blekinge för en lika allvarlig gasläcka som den i Helsingborg på fredagsmorgonen.

Konsekvenserna hade kunnat bli förödande, och Helsingborgsborna uppmanades stanna inne tills man hade kontroll över läckan.

- Men det finns ingen risk för ett liknande scenario i Blekinge säger Mats Berglund, chef för Räddningstjänsten i Västra Blekinge.

- Det ämnet eller den lagringen inte finns i Blekinge, säger han.

Däremot finns en svaveldioxidanläggning i Mörrum, men den bedömer Mats Berglund som väldigt säker. Den största risken är dock när man fyller på eller lossar vätskan.

Konsekvenserna vid en eventuell läcka är en spridning på flera hundra meter, och det är då en hälsofara om man befinner sig inom området.

Men Mats Berglund betonar att det inte finns någon anledning till oro för eventuella gasläckor i länet.