Rådjuren toppar olycksstatistiken

Antalet påkörningar av rådjur minskar i Blekinge.

Under 2004 rapporterades 888 rådjursolyckor och det är en minskning med nära 100 stycken jämfört med året innan.

I olycksstatistiken är rådjuren ohotade i toppen. Älg, vildsvin och hjort kom upp i 70 olyckor i fjol.