Miljöåklagarnas arbetssituation förbättrad

Det börjar ljusna för Blekinges miljöåklagare efter att de under flera år varit överbelastade av arbete och har gått på knäna.

Under flera år har högarna med mål varit mycket stora hos miljöåklagarna. Men nu har högarna krympt drastiskt.

Miljöåklagare Ingvar Wennersten med ansvar för Blekinge och Skåne har i dag runt 150 ärenden på gång jämfört med 350 för ett par år sedan.

Arbetet för miljöåklagarna har blivit mer effektivt eftersom de miljömål som inte är så allvarliga kan skrivas av direkt.

Kommuner och länsstyrelser har också fått ökat ansvar för mindre allvarliga miljöbrott, som till exempel försenade miljörapporter från industrier.