Kommuner dåliga på service dygnet runt

Blekinges kommuner har långt kvar innan de är tillgängliga för invånarna dygnet runt.

Den så kallade 24-timmarsmyndigheten med service anpassad efter medborgarna själva finns till viss del i Karlskrona. I övriga kommuner handlar det än så länge mest om att kunna skriva ut blanketter från kommunernas hemsidor.

– Vi har gjort en enkät till kommuninvånarna om vad man prioriterar som invånare, och där var inte det här något prioriterat, säger Anita Jönsson, kommunchef i Olofström.