Kontakt med kommunen ska i framtiden ske via dator

I Karlskrona arbetar man aktivt mot målet att bli en så kallad 24-timmarsmyndighet.

I stort sett varje niondeklassare söker till gymnasiet på Internet och i snart två år har föräldrar kunnat styra sin barnomsorg direkt via kommunens hemsida.

Syftet är att ge en bättre service till kommuninvånarna, men det innebär också en möjlighet att frigöra resurser.

- Personalen får en avlastning i jobbet i de här mer monotona arbetsuppgifterna och kan jobba med mer kvalificerade arbetsuppgifter, säger Mats Persson, IT-strateg i Karlskrona kommun.