Mer pengar till kalkning av vattendrag i Blekinge

Laxen i vattendrag i Blekinge ska nu få ett bättre skydd mot försurningens effekter.

Naturvårdsverket ger från och med i år fullt statsbidrag till kalkning i de försurade vattnen, vilket innebär att Blekinge får 4,7 miljoner kronor.

Tidigare har det statliga kalkningsbidraget bara täckt 85 procent av kostnaderna, och kommunerna har själva fått betala resterade delen. Nu är bidraget 100 procent.

Sammanlagt ska tolv sydsvenska vattedrag få ett bättre skydd.