Sölvesborgs kommun bryter mot lagen

Sölvesborgs kommun släpar efter med sitt jämställdhetsarbete och bryter därmed mot lagen.

Kommunen upprättade ingen jämställdhetsplan och ingen handlingsplan för jämställda löner under förra året.

Kommunens förklaring är att en längre tids sjukskrivning gjort att man hamnat på efterkälken.

Agneta Franzén på kommunkansliet säger att arbetet nu är igång med att färdigställa förra årets jämställdhetsplan.