Kräver handlingskraft för att minska ungdomsarbetslösheten

SSU kräver konkreta förslag och riktade insatser för att minska arbetslösheten bland unga i Blekinge.

I en nyligen genomförd undersökning som ungdomsförbundet gjort bland 300 ungdomar i länet framgår att 86 procent är missnöjda med de insatser som samhället gör för att minska arbetslösheten.

SSU framförde under måndagen krav på konkreta förslag och åtgärder till socialdemokraternas distriktsordförande i Blekinge, Mats Johansson.

Arbetsmarknadsstyrelsens statistik visar att 980 ungdomar mellan 18 och 24 år är öppet arbetslösa i Blekinge.