Pengar över för landstinget

För femte året i rad gick landstinget i Blekinge plus.

Bokslutet för 2004 visar på 22,6 miljoner kronor i överskott.

Enligt landstinget finns det flera orsaker till det positiva resultatet. Bland annat utdelning på aktier och att kostnaderna för läkemedel blev lägre än förväntat. Dessutom klarade sig de olika avdelningarna inom landstinget på de pengar som de tilldelades inför 2004