Ärende gällande nazistkonton läggs ner

Karlskrona kommuns jurist, Lennarth Eriksson, begick inget brott då han uppmanade banker att stänga konton tillhörande nazistorganisationen Nationalsocialistisk Front.

För två veckor sen blev Lennarth Eriksson anmäld till åklagare och datainspektionen för brott mot personuppgiftslagen och olaga diskriminering.

Men både åklagare och datainspektionen har beslutat att lägga ner ärendet med motiveringen att inget brott begåtts.