Elavbrottet dyrt för Olofströms kraft

Olofströms Kraft räknar med utgifter på omkring 22 miljoner kronor som en följd av stormen.

I den summan ingår utgifter för ersättning till strömlösa, reparationer och investeringar i elnätet, skriver Kristianstadsbladet.

Alla hushåll utom ett femtiotal sommarstugor har nu fått tillbaka strömmen från Olofströms Kraft.