Kräver parkeringsförbud vid badplats

Bökenäs samfällighetsförening vill att parkeringsförbudet på Torkövägen ska utökas med mer än det dubbla, med 250 meter.

Föreningen hävdar att vägen nästan är helt blockerad vissa dagar under sommaren när många badgäster är på Torkö. Och under sommarmånaderna har jordbruksmaskiner och räddningsfordon ofta problem att komma fram.

Föreningen önskar också att kommunen ser till så att parkeringsförbudet verkligen följs.