Första influensafallet bekräftat

Årets första influensafall har nu konstaterats i Blekinge, berättar Agneta Meeuwisse på Blekingesjukhusets smittskyddsenhet.

Hittills har man inte fått några indikationer att årets influensa är värre än vanligt. Symptomen är de vanliga; värk, hosta och feber.