Vinst för Karlshamns kommun

Karlshamns kommun gick plus förra året, men gymnasieskolan och socialnämnden kan komma att straffas för att dom skött ekonomin dåligt.

Efter mer än ett årtionde med underskott, ett par år av synnerligen impopulära nedskärningsbeslut och dystra framtidsutsikter för 2004 visar nu färska siffror att treparti-koalitionen i Karlshamn lyckades med målsättningen att få kommunens ekonomi i balans förra året. Ett litet överskott på 3,2 miljoner kronor blev det till slut. 

- Det beror framförallt på ett idogt arbete av personalen i nämderna och förvaltningarna, säger kommunalrådet Sven-Åke Svensson (s).

Enligt årets budget ska kommunen vid utgången av det här året kunna ha ett överskott på 22 miljoner kronor. Men de pengarna kommer inte att spenderas på mer resurser till vård, skola och omsorg. Det förväntade överskottet är öronmärkt för att kommunen ska klara av att betala skulder.

Det är ännu inte fastställt hur mycket pengar förvaltningarna kommer att ha att röra sig med i år. Två tyngre nämnder med ansträngd ekonomi, socialnämnden och gymnasienämnden, gick ordentligt back förra året. Nu finns det en risk att de tvingas ta med sig hela eller delar av fjolårets underskott över till i år. Det innebär isåfall att deras ekonomi utsätts för ytterligare påfrestningar. Kommunfullmäktige ska utvärdera hur väl nämnderna har skött sig och det blir avgörande för hur mycket pengar de kommer att ha att röra sig med under resten av året.