Näringslivschef kritisk till undersökning

Svenskt Näringsliv har fel när de säger att Olofströms kommun konkurrerar ut lokala företag.

Det menar Kjell Persson, näringslivschef i Olofström.

Han har upptäckt flera brister i Svenskt Näringslivs undersökning om kommunernas osunda konkurrens.

I slutet av januari presenterade Svenskt Näringsliv en undersökning där man frågat företagare runt om i landet om de upplever konkurrens från sin kommun. Det visade sig då att Blekinges kommuner, framförallt Karlskrona och Olofström, fick lågt betyg av företagarna.

I Olofström har företagarna svarat att kommunen bedriver allt från el- och fjärrvärmedistribution till städning och kaféverksamhet i egen regi. Verksamheter som skulle kunna drivas privat.

Men Kjell Persson håller inte med. Antingen menar han att det är för omfattande verksamheter som bara kommunen klarar av, till exempel fjärrvärmedistributionen, eller så är verksamheten så liten att den inte skulle bli lönsam i privat regi till exempel Nebbebodagårdens matservering.

Carina Centrén är regionchef för Svenskt Näringsliv i Blekinge.  Hon tycker ändå man kan säga att Olofströms kommun på ett osunt sätt konkurrerar ut privata företagare eftersom hon får signaler på detta från företagarna.