C vill göra Karlshamn säkrast i Sverige

Centerpartiet i Karlshamn vill att kommunen ska göra mer för att för att skapa ett samhälle där risken för kränkningar mot kvinnor minimeras.

Centerpartisten Ulla Britt Bremer undrar i en interpellation om kommunledningen är beredd att införa ett program för Kvinnofrid.

Målet som Centern ställer upp för Karlshamn är att kommunen ska bli den säkraste platsen i landet för kvinnor att leva på.