Befolkningen ökar i tre kommuner

Sölvesborg tillsamans med Karlskrona kommun är de stora vinnarna när det gäller antalet kommuninvånare under förra året.

Sölverborgs befolkning har ökat med nära 120 personer och i Karlskrona kommun bor det 280 personer fler än under året innan.

Karlshamn ökar med nära 70 personer, medan Ronneby och Olofström tappar fyra respektive 17 invånare jämfört med 2003.