"Byarna överlever inte utan bredband"

Löftet om bredband till alla har inte nått fram till byarna Ebbemåla och Hovmansbygd.

Mot detta protesterar nu boende i de båda byarna. De har samlat in namnunderskrifter för att Olofströms och Karlshamns kommun skyndsamt ska se till att dra fram kabel så att byborna kan kommunicera med omvärlden via datorn.

Det är en överlevnadsfråga för traktens företag och hela utvecklingen av samhällena riskerar att stanna av utan bredband. Och varken barnfamiljer eller företagare vill flytta till en plats där det inte går att vare sig arbeta eller studera på distans, skriver de boende i byarna i sitt brev till kommunerna.