Stort underskott för utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden i Karlskrona gick back rejält under förra året.

13,6 miljoner blev underskottet, visar årsbokslut för 2004.

Underskottet beror främst på att allt fler elever från Karlskrona väljer att läsa på gymnasieskolor i andra kommuner.

För att få ekonomin i balans i år håller utbildningsnämnden på att ta fram ett åtgärdspaket.