Kommun krävs på svar efter stormen

Nu kräver bygdeföreningarna på landsbygden i Karlshamn att Karlshamns kommun utvärderar sina insatser efter orkanens framfart i början av januari.

Frågor som bygdeföreningarna vill att Karlshamns kommun ska göra en självkritisk granskning av är följande:

Hur fungerade kommunens uppsökandeverksamhet riktat mot boende på landsbygden efter stormen? Hur agerade kommunen gentemot el- och telefonbolag? Samt hur snabbt sattes resurser in för att röja upp på vägar utanför tätorterna?