Ambulanserna räckte inte till i halkan

Ambulanspersonalen i Blekinge sattes på hårda prov i samband med blixthalkan som slog till mot länet på torsdagskvällen.

Akutorganisationen utsattes för hård prövning när ambulanserna i länet inte räckte till.

– Det var en exceptionell kväll med extremt många olyckor, men jag tycker att vi klarade av att lösa det på ett bra sätt, säger Annicka Hull-Laine, chef för akutkliniken i Blekinge.

Ambulanspersonalen fick under några intensiva timmar arbeta under hårt tryck för att klara av de trafikolyckor som halkan orsakade.

För att klara av att hjälpa alla skadade personer när ambulanserna inte räckte till fick man ta hjälp av polis för att få ut sjukvårdspersonal.

– Vi tvingades till den lösningen och jag tycker det fungerade bra. Min uppfattning är att de sex ambulanser som finns i länet är tillräckligt, säger Annicka Hull-Laine.