Oppositionen kräver större insyn

Den politiska oppositionen i västra Blekinge kräver garantier för insyn i Räddningstjänsten.

Moderaterna i Karlshamn kräver att en ändrig görs så att oppositionen garanteras en av platserna i räddningsförbundets presidie.

– I dag är minoriteten beroende av den politiska majoritetens välvilja för att disponera en presidiepost.

En ändring i förbundsordningen krävs för att minoriteten ska få sitt berättigade krav på insyn tillgodosett, skriver Carl-Eric Birgersson i en motion till Karlshamns kommunfullmäktige.