Fall av TBE upptäckta i Blekinge

Förra året var ett rekordår för den fästingburna sjukdomen TBE, som är en form av hjärninflammation, konstaterar Smittskyddsinstitutet.

De allra flesta har smittats i Stockholms kusttrakter men TBE-fall har även upptäckts i bland annat Blekinge och Skåne.

Under 2004 rapporterades 185 fall av TBE. Det är en kraftig ökning jämfört med året innan då 107 fall rapporterades och den högsta siffran sedan sjukdomen började att uppmärksammas på mitten av 1950-talet.

En förklaring till att fler fall upptäcktes i fjol är att sjukdomen uppmärksammats mycket i massmedierna, tror Smittskyddsinstitutet.

På så sätt är både de drabbade och sjukvårdspersonalen mer uppmärksamma på att det kan röra sig om TBE.

– En annan förklaring kan vara klimatförändringar, säger Johan Struwe avdelningschef vid institutet.

Mildare vintrar gör att det blir fler fästingar under sommaren och fuktiga somrar bidrar till att fästingarna förökar sig snabbare.