Tillslag i gästhamnar ska stoppa knarksmugglare

Den ökande tillgången på knark i landet gör nu att Kustbevakningen kommer att öka kontrollen av fritidsbåtar, fiskefartyg och handelsfartyg som lägger till i gäst- och naturhamnar i sydsverige.

Blekinge läns tidning skriver att det mesta knarket smugglas in i tillsammans med annat gods via färjor och över Öresundsbron.

Men Kustbevakningen misstänker att det kommer in cannabis och amfetamin även via vägar som inte är tullkontrollerade.

Enligt myndighetens källor har stora delar av amfetamintillverkningen flyttats från Holland till Polen.

Kustbevakningen kommer därför att sätta in mer fartygstid för spaning. Det kommer också att sättas in civila spanare i gästhamnar och hamnar där utländska båtar brukar lägga till.