3800 strömlösa hushåll i länet

Snövädret har återigen gjort att tusentals blekingar har drabbats av strömavbrott.

Runt 3800 hushåll i länet var på söndagförmiddagen strömlösa.

Det är ännu oklart när strömmen beräknas komma tillbaka, men hundratals reparatörer på kraftbolagen arbetar med att åtgärda felen.

1500 hushåll i länet har också fått teleavbrott på grund av vädret.