Säkerhetsbrister i Blekingeskolornas kemisalar

Kemiundervisningen är inte säker i Blekinges skolor.

De allra flesta kemisalar på länets skolor fick underkänt när de inspekterades av Arbetsmiljöverket.

Totalt har 53 kemisalar kontrollerats i länet, 49 av dem har brister i sin säkerhet.

Arbetsmiljöverkets landsomfattande granskning visar att det ofta saknas riskbedömningar och ansvarsfrågan är otydlig.

Endast 16 av de omkring 500 inspekterade skolorna klarar sig utan anmärkning på säkerheten i kemisalarna.

Förra året inträffade 15 olyckor i landets kemisalar.

I Blekinge inträffade en svår olycka för tre år sedan på en kemilektion på Vämöskolan i Karlskrona och en 14-årig pojke fick svåra brännskador.