Sen post på grund av snön

Postutdelningen kommer att bli försenad på grund av snön idag.

Brevbärarna är ute med kan ha det svårt att ta sig fram framförallt på småvägarna.

Förseningarna gäller hela länet men är störst i Karlskrona-området.