Banverket tänker om efter orkan

Orkanen i början av januari har kostat södra banregionen där Blekinge, Skåne och Småland ingår 145 miljoner kronor.

Totalt har 550 kontaktledningsstolpar har fått bytas ut där, ännu fler har fått lagas och 50 kilometer nedriven ledning har fått plockas upp, lagas, eller helt bytas ut.

Stormskadorna har fått Banverket att fundera över att utöka det nuvarande säkerhetsavståndet på fem meter mellan ledningarna och träden.