Oro på Marinbasen efter order från högkvarteret

Det finns farhågor på marinbasen i Karlskrona för att frågan om två marinbaser - en huvudbas och en sidobas - inte är avförd fråmn dagordningen sedan en betydande del av fartygsunderhållet nu ska placeras på Muskövarvet.

Det säger pressofficeren på marinbasen Ulf Öberg sedan marinbaschefen fick sina order på högkvarteret i torsdags.

-Vi har nu fått skriftliga order om att 100 000 timmar underhåll ska förläggas till Muskövarvet. Avsikten är att varvet ska säljas senast utgången av 2007 och för att underlätta en försäljning ska det ligga underhåll kvar på varvet, säger Ulf Öberg.

Det är betydligt mer än det lättare underhåll som tidigare planerades till Muskö. Och detta trots att det i försvarsbeslutet sas att den marina verksamheten och underhållet av marinens fartyg skulle koncentreras till Karlskrona och Karlskronavarvet.

2007 kommer ett nytt försvarsbeslut och i och med att det nu dyker upp 100 000 underhållstimmar på Muskö förändras förutsättningarna.

-Man kan ha farhågor för att detta kan komma att påverka nästa försvarsbeslut och att frågan om en huvudbas och en sidobas inte är definitivt avförd från dagordningen, säger Ulf Öberg.