Fyrahundra hushåll ännu utan el

De senaste dagarnas snöfall gör att 420 hushåll i Blekinge fortfarande saknar ström.

Av de finns 360 hos Sydkraft och 60 hos Kreab.

Det är oklart när de kan få tillbaka strömmen