Hotad ål - men ändå dröjer EUs åtgärder

Det är oroande att EU-kommissionen inte tagit något beslut om åtgärder för att rädda ålen. Det säger Håkan Wickström som är fiskeriverkets ålexpert.

Trots att EU-parlamentet i somras gav kommissionen i uppdrag att vidta snabba åtgärder har inget hänt.

Det kan vara så att ålen som art befinner sig nära en punkt då beståndet kraschar. Det är därför viktigt att man snabbt vidtar åtgärder som utsättning av ålyngel och begränsning av ålfisket. Det säger Håkan Wickström.

I juni i fjol gav EU-parlamentet ett uppdrag till EU-kommissionen att vidta snabba åtgärder för att rädda ålen och i september diskuterade fiskare, forskare och EU-byråkrater akuta åtgärder.

Enligt rykten har man inom kommissionen olika uppfattningar om hur man kan använda strukturfondspengar och om man kan använda sådana pengar till ålutsättning, säger Håkan Wickström.