Landshövdning vill återinföra brandflyget

Staten måste åter ta på sig finansieringen av skogsbrandflyg. Det är särskilt stora risker för brand i skogarna efter stormskövlingen. Det anser landshövdingarna för flera sydsvenska län, däribland Blekinges landshövding Ingegerd Wärnersson.

Inför sommaren 2003 drog sig staten ur finansieringen av övervakningsflyget och det medförde att flera sydsvenska län idag inte har någon flygövervakning.

Landshövdingarna, menar nu att regeringen måste avsätta pengar till flygande brandövervakning under perioden april till oktober i de län som nu saknar flyg.

Att risken för skogsbrand ökat beror dels på de stora mängder virke och ris ligger kvar i skogen efter orkanen Gudrun, dels genom att skogsmaskiner kommer att vara igång i skogarna under hela sommaren.