Karlskrona kommun går back - uppsägningar kan komma

Karlskrona kommun redovisar idag sitt sämsta ekonomiska resultat på nio år. Bokslutet visar på minus 14 miljoner kronor för 2004.

Den stora felräkningen beror på att skatteintäkterna inte blivit så höga som man trott. I kommunens verksamhet är det utbildningsförvaltningen som är den stora boven, där resultatet stannar på nära minus 14 miljoner kronor.

Inför 2004 trodde man på ett överskott på runt 22 miljoner kronor, men man såg tidigt att det inte skulle gå att hålla. Man trodde bland annat, som så många andra, att företagen i de goda tiderna skulle börja anställa. Men så har inte blivit fallet och skatteintäkterna har då uteblivit, medan socialbidragen dragit iväg.

Ekonomichef Bo Johansson kan i nuläget inte utesluta uppsägningar inom skolan och blir inte det ekonomiska resultatet för kommunen bättre på sikt, kan det även bli uppsägningar inom andra områden.