Klart med bemanning i försvaret

Idag har förhandlingarna om den nya organisationen på F17 samt på Marinbasen avslutats.

I F 17:s totala verksamhet kommer det bli 820 anställda och det är lika många som finns på F17 idag, enligt Kent Löving som är pressofficer på F 17.

För Marinbasens del kommer den framtida bemanningen bestå av 209 yrkesofficerare och 128 civilanställda i Karlskrona.

Nu inleds arbetet med att bemanna de olika befattningarna. När bemanningsplanen för Marinbasen är klar 1 juli går det inte att utesluta att övertaliga civilanställda sägs upp. Det säger Ulf Öberg, press- och informationschef på Marinbasen.

Däremot riskerar inga yrkesofficerare att sägas upp.